Kontakt

Alma Bolån avvecklar verksamheten

Alma Bolån har mottagit ett starkt kundintresse för bolagets bolån, erhållit tillstånd för bostadskreditgivning från Finansinspektionen och tillsammans med partners utvecklat verksamheten inom kunderbjudande, teknik, distribution och finansiering.

Med hänsyn till osäkerhet kring bolagets långsiktiga finansiering samt Finansinspektionens krav på att verksamheten ska påbörjas inom viss tid har styrelsen och ägarna beslutat att lämna tillbaka tillståndet och avveckla bolaget under ordnade former.

Bolånemarknaden behöver förändras till gagn för er och vi har stora förhoppningar om att en förändring är på gång till det bättre. Stort tack för visat intresse och att du inspirerat oss att göra allt vi kunnat för att skapa förändring på bolånemarknaden. Vi önskar dig all lycka till med att finna ett billigare och bättre bolån i en nära framtid!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Bostadskreditinstitutet Alma AB

Bostadskreditinstitutet ALMA AB
Upplandsgatan 73
113 44 Stockholm
SWEDEN

+46 8 703 25 90

Organisationsnummer: 559126-9450
D-U-N-S®nr: 353176070
Bankgiro: 155-1209

Kundservice: kundservice@almabolan.se
Klagomålsansvarig: klagomal@almabolan.se
Leverantörsfakturor: faktura@almabolan.se
Ekonomi: ekonomi@almabolan.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut men prövar inte tvister. Konsumenternas Bank- och finansbyrå gör också oberoende jämförelser av bland annat kontokort och tar fram privatekonomiska kalkyler.
Kontakt
Tel: 0200-22 58 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215 104 51 Stockholm
konsumenternas.se